Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 7 Numer roty: 209
Item Pachol de Ponthnowo tenetur iurare adversus Jacussium de Gorenino. — Rota:

T m
p b y ʃz + iako Jacuʃʃz mne
vczinil zaʃchecz grziwen
ʃchodi wʃzicze wlonkach
ÿtego vʃziteg ma chøʃcheb
nø rzeczø