Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 7 Numer roty: 206
In causa Sandkonis contra Naczconem de Szawlonicze. Nota testes Sandkonis de Szawlowicze contra Naczconem ibidem in Szawlouicze: primus qui cause interfuit Paulus heres de Boguslauicze secundus qui eciam cause interfuit Dobko eciam de Boguslauicze, tercius Bodzen ibidem de Boguslauicze, quartus Clemens ibidem de Boguslauiczem quintus Martinus ibidem, sextus Jacuschs ibidem de Boguslauicze. — Rota.

T [nam] (mi) b p I S + Iʃm bil przitem
Jako ʃandek vczynil zaplaczene an
mw czelnicze dzeczmy ne wyczelil