Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 7 Numer roty: 205
Item rota:

T mi b p I S + Jakom neʃ
lubowal wyʃze mnys dwadzeʃcza grywin