Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 1 Numer roty: 20
Nota produccionem testium ex terminis summis dum in Pÿsdri erant celebrati in presencia domine H(edwigis) regine, domini Johannis de Cleczow ad instanciam Johannis Shureg dicti: primus Woÿczeh Gorsky, secundus Czepurskÿ Jan, tercius Petrus Czepursky, quartus Jan Gorziczskÿ, quintus Jasczoldus Wÿsnewskÿ, sextus Petrus Lasca. — Rota:

t mi b p ÿʃ + ÿako tho ʃwat
czim ÿze czo Jan Micolaÿa zabil to
gÿ zabil ÿwczinil waleczne file