Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 6 Numer roty: 198
Item Jacobus kmetho de Czapl tenetur bis iurare adversus Swenszconem de Coszemino, primo sic:

T m p b ÿ ʃz + iako ʃwe
ʃzonÿ trzaʃdzen od ʃwâʃz(ka ÿod
iego røku.
...
T m p b ÿ ʃz + [iako] iakoʃwego Sdzecz(cza
ʃtrzaʃdzen od Sw@ʃzka ÿodiego râku