Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 6 Numer roty: 191
Item Jan de Schetlewo testes producere debet adversus dominam Annam de Curowo: primus Mathias de Curowo, qui interfuit cause, secundus Swenthoslaus de {Jaroschewice}, tercius Swenthoslaus de ibidem, quartus Andreas de ibidem, quintus Stanislaus de Boguslauice, sextus Swenthoslaus de Boguslauice. — Rota. Primus qui interfuit sic iurat:

T m p b y ʃz + iakoʃm przitem
bil aʃze panÿ hanka Janowi dala
ʃwø dobrowolø rolø ʃpolu
...
T n p b y ʃz +
iakothoʃwetczimi aʃze panÿ hanka
Janowi dala ʃwø dobrowolø
rolø ʃpolu