Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1405 Pisarz: 6 Numer roty: 189
Item Blasius kmetho de Malanowo mettercius iurare debet adversus Swenszconem de Coszemino. Solus autem sic iurat. — Rota:

T m p b y ʃz + iakoʃm ʃa
Sweʃzca raczil trzi grziwnÿ
...
T m p b y ʃz + iakotho
ʃwetczimi aʃze blaʃzeÿ râczil za Swenʃz
ca [trzi] (gednø) grziwnÿ ...