Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 185
Alii vero tres testes sic iurant:

T n p b y ʃz +
iakothoʃwetczimi iako Jaroʃlaw poʃlal
poʃly do katharziny wøʃneʃliʃchen
wme ʃdzerʃzene pol zorzewa czo
ʃdzerʃzen odnekolkonacze neʃdzel
tegda rzegla K. newøʃznenʃchen
anychzen wøzowacz