Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 183
Item Chwal de Jaroschewice testes producere debet adversus Swenthoslaum de ibidem: primus Laurencius de Jaroschewice, secundus Martinus de ibidem, tercius Sandeg de ibidem, quartus Jacobus de Wardanszino, quintus Thomas de Cyszewo, sextus Clemens de ibidem. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi iako
ʃchwalowego domv Swenthoʃlaowa domv
nepoʃzøno ÿʃcodi zadwaʃzeʃzcze grziwen
ne vczinønø