Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 1 Numer roty: 18
Nota testes producendos Floriani de Crz/... contra// dominum Sandiuogium de Sobothka: primus Shantor de Dzirbino, secundus Jan Japlkoskÿ, Miroslaus de Belawy etc.:

tha
[mi bo po ÿʃ. + ÿako tho ʃwatcze ÿz
... nenalaʃl goʃczinnich ʃledzi anigich
vziteg ma ani weÿ ktho ge nalaʃl]
... Ta. mi po bo ÿʃ. + ÿako tho ʃwatcz
ÿze Tworzÿan nenalaʃl goʃczinnic
ʃledzÿ anigich wziteg ma ani we<ÿ>
[g] ktho geÿ nalaʃl.