Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 170
Testes Steszconis de Sdzinicze adversus Mathiam de Sdzinicze: primus Petrus de Brudzewo, secundus Bernhardus de Bernaczicz, tercius Maczeg de ibidem, quartus Martinus de ibidem, quintus Laurencius de Gluchowo, sextus Martinus de Boguslauice. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi
iako ʃteʃcheg trzima XXXIII lata
Maczeÿowø [Sdzedʃdz] Sdzeʃdzinø dobro
wolno ÿʃpokogem