Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 168
Lasco vero de Czenino in hunc modum iurat:

T mi p b y ʃz +
iako mÿcolai ieʃt naʃcha creff naʃch
brat ÿʃnaʃchego plemena wiʃchedl
[yʃ] ÿnaʃchego zawolana ieʃt