Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 166
Primo testes Mathie Tluczimost adversus Jacobum civem in Conyn: primus est Jascheg Jedleczsky, secundus Jan Schÿmanowsky, tercius Nicolaus Clemenczskÿ. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi
iako maczey fte drodʃze ʃmÿcolagem
nebil ÿ ʃamoʃtralem nedoʃpal ÿtego
lupu vʃziteg nemal