Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1404 Pisarz: 6 Numer roty: 165
Item Thomislaus de Schedlcza testes producere debet adversus Swenthoslaum et Jacobum de Schedlcza: primus est Andreas de Sosnowicz, secundus Dobeslaus de Schischino, tercius Jan de ibidem, quartus Mathias de Kÿewcza, quintus Przeczslaus de ibidem, sextus Stesche de Boszcowicz. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi
iako thomiʃlaw then ʃdzal czo roʃdzelil
ʃpacoʃlawâ trzimal XXXIII lata
dobrowolne ÿʃpokoiem