Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 159
Item testes Johannis Rosust adversus Lascarum de Cosarzewo: primus Stescheg Strzam de Cuschino, et est compater Johannis et cum isto vult ammittere suam causam, secundus Wischeg de ibidem, tercius Jescheg de Przedszina, quartus Albertus de Bernaczicz, quintus Andreas de Curowo, sextus Martinus de ibidem. — Rota:

T n p b y ʃz + iacothoʃwet
czimi iako laʃcarʃz ranczil zaʃwego
ʃcheʃztrzincza ytego nepoʃtawil podlug ʃmowy nathen ʃdzen iako ranczil
przecziwo Janowi roʃtowi