Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 156
Item Strzaleg, Janeg, Przespraw de Strzalkowo testes producere debent adversus Nicolaum de Slunewo: primus Dobeslaus de Parusowo, secundus Mathias de ibidem, tercius Laurencius de Staw, quartus Reszca de Melszino, quintus Jan de Chwalibogowo, sextus Jascheg de Lukoma. — Rota:

T. n. p. b. y. ʃz. + iakothoʃwetczimi
iako Strzaleg ʃwÿmi pomocznikÿ
mÿcolaia neiøl anÿʃlubv wøʃzl
anÿgo do domv dodwodl anÿodnego
mecza noʃza odebral