Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 155
Item Chwal de Galanecz testes producere debet adversus Nestkam Rogost: primus est Swecot Sandz de Smoschewo, secundus Sbilud Colibskÿ, tercius Nicolaus Cowalewsky, qui presentibus interfuerunt, quartus Pacosz de Jeszor, quintus Warpøsz de Sdzewerzewo, sextus Przeczslaus de Gorenino. — Rota:

T n p b y ʃ
+ iakoʃmi przitem bili aʃze pany
zaʃwø [Sdzewʃ Sde] Sdzewcø ʃlubila
phincz ʃet grziwen ydweʃcze wip(r)awÿ
ÿtego panÿ ʃto grziwen zaplaczila ... Naʃwedecztwo ...