Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 152
Item domina Katherina iurare debet adversus Nicolaum de Gorenino. — Rota:

t m p b
y ʃz + iako ma czroda ne[po] ʃtrula
micolaiowi ialowic