Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1403 Pisarz: 6 Numer roty: 151
Testes Philippi de Qwetkowo adversus Borszconem de Juszuchowo: primus est Sulislaw de Qwetkowo, secundus Andreas de ibidem, tercius Petrus de Brudzewo, quartus Andreas Strzebew filius de Quetkowo, quintus Benag de Sdzinice, sextus Andreas de ibidem. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi
aʃze philip neʃandl borʃzcowi dwa
weprza choʃchebnø rzeczø anÿtego
vʃziteg mal