Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 146
Item domina Swenthoslawa de Kaczcowo testes producere debet adversus Nicolaum de Boguslauicze: primus Borzeg de Schetlewo, secundus Petrus Magnus de Boguslauicze, tercius Adam de Desczna, quartus Stephanus de Sdzinicze, quintus Stescheg de Schetlewo, sextus Stephanus de Kaczcowo. — Rota:

T n p b y ʃz + iako
tho ʃwetczimi aʃze panÿ ʃwenthoʃlaw[a](e) ʃynv ʃantkowÿ bidla [ieg] iednego iako
drugego pobrano ÿe iako XX grziwen