Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 138
Item Nicolaus do Ostrowøsz iurare debet adversus Nicolaum de Slawsko. — Rota:

T m p b y ʃz + iako mÿcolaÿ
mne dal trzi ranÿ krwawe czoge
woÿʃznÿ oglodal