Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 137
Item testes abbatis de Londa erga Andream de Chorszno: primus Albertus Chwlikowskÿ, secundus Thoma Meczkowicz de ibidem, tercius Przeczslaus Scampskÿ, quartus Petrus Melszinskÿ, quintus Przeczslaus de ibidem, sextus Przespaw de Strzalkowo. — Rota:

T n p b y ʃz + iakothoʃwetczimi
czo Jond(r)zee ʃwým bratem ʃzalowal
naxonʃza opatha them ʃø trzi lata lata
mynola