Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 135
Item Swenthoslaus de Jaroschewice iurare debet adversus Swenthoslaum de ibidem. — Rota:

T m p b ÿ ʃz + iakoʃm Swen
thoʃlaowi iego phoczol choʃchebnø
reczø newid(r)al