Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 134
Item Jacobus de Wardaszino iurare debet adversus Swethoslaum de Jaroschewice. — Rota:

T m p b y ʃz + iako ʃwentho
ʃlaw mne ʃpuʃczil
kmecza ÿʃe
dwema woloma