Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1402 Pisarz: 6 Numer roty: 133
Primo Swenthoslaus de Jaroszewice iurare debet adversus Swethoslaum de ibidem. — Rota:

T m p b ÿʃz + iako ʃwentho
ʃlaw pobral mne ʃchana chøʃchebnø
rzecø zatrzi grziwnÿ ʃcodi