Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 11
Rota Martini eiusdem contra Wans:

Ta mi
po. bo yʃ C. ýakom nepokazil
granicz [v] (tim) ocz name woczech za
loval