Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1400 Pisarz: 6 Numer roty: 104
Testes Gnewconi de Schetlewo testes producere debet adversus Albertum Wansz scultetum de Slawolucz: primus est Stescheg de Schetlewo, secundus Jugo de Janowice, tercius Przibeg de Desczne, quartus Laurencius de Jaroschewice, quintus Janeg de Jaroschewice, sextus Bodzen de Boguslauice. — Rota est hec:

T n p b yʃz + iakothoʃwetczini
aʃz gnewcow chleboieczcza woyczecha
[ny] nepoʃzegl anýiego kaʃznø