Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 1
Nota iuramentum Cristini vel fratrum eius, cui gors dedit; iurent:

Ta mi b. po yʃ C. yako
[naʃhe Seʃtrzenice] nam ... dzen
poram
bono naʃhich Seʃtrzenicz kaʃne dogi<...>
domu