Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 25 Numer roty: 999
Vilhamowyce iuramentum. Item nobilis Michael Vilhamowyce habet iurare ad instanciam kmethonum de ibidem:

ýako czʃom
wʃzýøl kmeczem pana mýcola
gewim ʃzedmoronaczcze konÿ
thim zayøl wmeÿ lancze nÿe
poʃzeczoneÿ a ono ýe paʃza wnoczi
napowroʃzech