Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 25 Numer roty: 998
Iuramentum Wylhamowice. Nobilis Michael de Wýlhamowice habet iurare ad instanciam laboriosorum Alberti, Jacobi, Przedslai et Nicolai

yako czʃom wʃzøl thim ludzem
dobitek thom wʃzøl wmeÿ ʃzonÿ
zapuʃcze zapowÿednÿm ÿeÿ kaʃz
nÿø