Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 25 Numer roty: 995
Rotha Lathalice. Rotha, qua iurabit nobilis Johannes de Lathalice contra nobilem Bronissium de Jemelno ad proximos terminos particulares:

ýakom ÿa nyepoʃziczal
vczýothkÿ meý ʃcolkÿ ʃcheʃczinaʃcze grziwen
ywÿardunka groʃʃý ʃchirokých anim
ÿeÿ odnÿch do ÿeÿ ʃmerczÿ plato
wal any poʃmercý ÿeý za then
plath woʃku anÿ ʃukna anÿ gyn
ʃchich rzeczy na pogrzeb cupowal
ale acz czʃo bilem wynowath thom
ýey zaplaczil