Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 24 Numer roty: 993
Induccio Yastkolkÿ:

Tako mÿ pomoʃzÿ bog + ÿako tho ʃzwÿa
cza ÿʃze Michal ʃzykor [nÿew] nÿewczw
dzÿl ʃze wtho dzedzÿczʃtwo [cʃo] cʃo onÿe
wbÿʃlawa zalowala alÿe ÿe kvpÿl
za ʃzecz grzÿwÿen v Marczÿna A on
[bÿl] bÿl wtenczaʃz wdzerzenÿw


Sequuntur testes: primus Thomislaus de Gÿelithowo, secundus Nicolaus de Roszkowo, tercius Laurencius Staszkowycz alias de Gÿelithowo, quartus Andreas de Sowina filiaster Mlodoczyn, quintus Petrus de Rzekthÿ, sextus tephanus de Kaszÿcze.