Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 24 Numer roty: 991
Rotha testium infrascriptorum virtuosarum: Jachne, Vychne, Stachne et Kachne de Minori Pawlowo contra Margaretham de ibidem. Pawlova.

Tako mi pomoʃzÿ bog ÿʃzwathÿ +
ÿako tho ʃzwiaczą ÿako Stachna vÿ
chna ÿ kachna ʃpawlowa ʃwÿm Ocz
ʃem vÿdzerʃzÿly Cztÿrzÿ [li] dzali wpaw
lowÿe oktoreʃz gÿe Margorzatha pozua
la vÿʃzeÿ trzÿdzeʃczÿ lath tho czoʃz
Jacus Jan dzerʃal