Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 24 Numer roty: 990
Luthÿnÿa. Testes nobilis Johannis de Luthÿnÿa contra Derslaum de Strzeszewo. — Rota:

Tako mi pomoʃzÿ (bog) y ʃzwÿathÿ + ÿaco ʃzwýacza
tha droga vidana oktorąʃz dzerʃlaw zalo
val ÿan vÿdzerʃal ʃzemʃka daunocz trzÿ
lata vpokoÿv