Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 24 Numer roty: 989
Smoszewo. Nobilis Dorothea de Smoszewo debet iurare contra nobilem Myeczconem de Sluszcowo ad proximos terminos particulares. — Sequitur rotha:

Tako mi pomoʃzÿ bog ÿ ʃwÿathÿ + ÿaco
czo mÿeczko dzerʃal mą zaʃtawą w przÿranyw
tho ýą dzerʃal przeʃmeÿ voleý