Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1424 Pisarz: 23 Numer roty: 987
Virzchoslaw. Nobilis Mathias de Jaroczino debet prestare iuramentum ad proximos terminos particulares erga nobilem Michaelem de Virzchoslaw iuxta rotham infra sequentem. — Rotha:

Thako mý pomozi Bog
yʃwanthi + yako [czo] czo namyø
Michal zalowal okonÿn zapol
pyanthi grziwnÿ thom mv gy
zaplacÿl