Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 21 Numer roty: 985
Induccio Proszlyno: primus Vincencius de Lathowycze, secundus Dziwissius de Kanszicze, tercius Sbiluth de Chelstowo, quartus Myczko de Proszlyno, quintus Clemens de Proszlyno, sextus Petrus Koszczan Mankowszky. — Rotha:

yaco pyotrh nÿewÿednalʃzą ʃzkmeczem okro
wą [yanʃz (nÿ) zabyl ykmyecz] (anÿ) [yako] geÿg
[nÿe] zabÿl yanʃz kmÿecz vnÿego zabithą
nalaʃzl wzagacze anÿ thego vzitku ma