Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1421 Pisarz: 19 Numer roty: 977
Induccio testium Býenÿak erga kmethonem Martinum de Branczino ad proximos terminos particulares: primus Falibogius de Walÿssewÿcze, secundus Petrus de Wawrowycze, tercius Andreas de Wylczkowycze, quartus Albertus de Blaszky, quintus Przeczslaus de Koczelky, sextus Jacussius de Wawrowycze. — Rotha:

yakotho ʃwyatczimi yako marczin
yechal [w] (przeʃ)ląnką obrithą ÿzapo
wÿadną ytam yeʃt ʃy y gÿemu
bronÿl awtÿm bronÿenÿv dal
yeʃt bÿenÿakowy raną naprzod a czo yeʃt vczinÿl bÿenyak tho
yeʃt vczinÿl zagÿego poczanthkem