Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 18 Numer roty: 973
Rotha presbiteri:

Thako mÿ etc. yʃwantha ewangelia Jacom
ya piʃal liʃth micolayowÿ ʃwolø ya
nowø ýpeyczøcz ʃwø caʃal przýweʃzycz
knemu ... Tako mÿ etc. Jaco moy oczczeycz mÿ
powadal yʃʃze dawal peynadze [mýco]
yowý yanowy ... Jako Jan caʃzayl piʃzaycz liʃt micola
yowÿ yʃzyego wola [piʃzaln] pyʃzan


Testes Nicolai de Pleszewo ad instanciam Johannis de Pawlowo: primus Nicolaus presbiter, plebanus in Charthlupa filius sculteti in Morza, secundus magister Johannes de Plesszewo, tercius Nicolaus de Minori Sowyna, quartus Janussius de Cotharbÿ, quintus Boguphal de Malyne, sextus Petrus de Chorzewo.