Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 18 Numer roty: 972
Testes Boguchwal de Tharchali ad instanciam Jacussium (!) de Bodzathkÿ: primus Nicolaus de Thopola, secundus Gothardus de Minori Thopola, tercius Jacussius de Lathcowo, quartus Johannes de Suliszlaw, quintus Martinus Wneslawicz de Jasthkulky, sextus Stanislaus filius Petri de Minori Thopola. — Rotha:

Thako nam pomożý bog etc. Jaco tho ʃzwath
czą ÿako wÿdzerʃlal [trzÿ] boguchwal
yʃwymi przothký ÿako prawÿ dze
dzÿczý trÿ kwartý roleÿ kmeczeý
ÿczaʃcz wolwarku czʃʃo [mugo newi
raczÿl] mýenÿ bÿmugo nedopelnil