Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 968
Testes nobilis Przedslai de Zaborowÿcze contra Katherinam de Sdzÿnicze: primus Nicolaus de Rzekthÿ, secundus Jacussius de ibidem, tercius Kelcz de Walyschowicze, quartus Janek de Pagowo, quintus Nicolaus de Pagowo, sextus Jacussius de Chodacowýcze. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃzÿ bog + ÿako tho
ʃwathczą [ya] ÿʃze przedʃlaw newkradl
rzeczÿ gÿednich wdrwgÿch katharzÿni
nich oczÿʃnÿ ÿmaczerzÿʃni ÿako
dzeʃancz grzÿwen anÿ wʃzÿthka mą