Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 967
Testes secundi eiusdem contra eundem: primus Bronissius de Wÿrzchoslaw, secundus Michael de Cothoÿedsko, tercius Naczko de Czechel, quartus Nicolaus Zÿlicz de Czechel, quintus Benak de Galaskÿ, sextus Blisborius de Zÿrnikÿ. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃy bog + ÿako
tho ʃwacza ÿʃze przedwog newʃzal
ruchem ÿdomowÿmi rzeczmi po czothcze
...
ÿako ʃedm grzÿuen ale [czo] tho
czo wroczÿl