Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 966
Item nobilis Przedwogius de Jedlcza testes ducit contra nobilem Prwsynowskÿ: primus Johannes de Scudla, secundus Nicolaus de Cuczkowo, tercius Derslaus de Bogwedze, quartus Philippus de ibidem, quintus Petrassius de Wÿrzchoslaw, sextus Johannes Sprwch de ibidem. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃy bog + ÿako przed
wog newʃzal po czocze ... bÿdlem
conmÿ ÿgÿnʃÿmi rzeczmÿ ÿako dwadzeʃ
cza grzÿwen anÿ thego wʃÿthka mą