Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 963
Goluchowo. Item strenuus dominus Raphael de Goluchowo habet iurare contra Nicolaum Masga de Goluchowo, ad proximos particulares terminos. — Rotha:

[Thako mÿ pomoʃzÿ bog +]
[ÿakom kaʃzal woÿthcowÿ Maʃzdze ]
[kmeczowÿ ʃbudowacz nÿʃlÿ otem
ne ʃedl anÿm gÿego ogroda [dzer
ʃzal] (wʃząl) ale dzerʃzal wÿczko czo naÿ]
[rzeb przÿʃluchalo] Tako mý pomoʃzÿ bog +
ÿakom natho woÿthka oʃadzÿl
ÿʃmÿ myal [ʃp] ʃzbudowacz
ÿothom (gÿ) vpomÿonal nÿʃzly otem
ne ʃzed anÿm gÿego okroda
wʃzal naktorim mal ʃedlycz
ale wʃyczko ʃpelna dzerʃzal