Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 960
Rotha testium infrascriptorum:

Thako mÿ pomoʃy bog + ÿako tho
ʃwathcza ÿʃze panÿ wÿkupÿl
gÿmene Swanczin[e] ʃwego maʃza
[ʃ] yʃdlugow dwemaʃtoma grzÿwen
przedawʃzÿ ʃwa othczÿʃną


Testes nobilis domine Dobrochne de Scudla contra Dorotheam de Czechel: primus Laurencius de Sdzynicze, secundus Dobek de Czolnochowo, tercius Stephanus de Przerane, quartus Nicolaus de Sdzÿnicze, quintus Bartholomeus de Sdzynicze, sextus Stanislaus de ibidem.