Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 958
Rotha testium infrascriptorum:

Tako nam pomoʃzÿ bog [ÿ] +
ÿako tho wemÿ ÿako Micolaÿ
ʃza newrzwczÿl ʃwą ʃaʃtawa pÿo
trowa wʃowÿne anÿw nÿe potr
[p] bil wdzerʃzenu po Mykolaÿo
wÿm vkupÿenu


Testes Nicolai Chrosth de Sowÿna contra Petrum de Cotarbÿ: primus