Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 18 Numer roty: 956
Jaroczÿno. Rotha Mathie de Jaroczyno contra Cristinam de Cothlÿno ad proximos particulares terminos, qua iurare debet. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃzÿ bog + ÿako
... wtencząs rzaczą (mÿm) nebÿl
wÿaroczÿne kedÿ nan prawa Crczon
zadal przeʃpanÿczą