Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 948
Rotha testium infrascriptorum:

Thako mÿ pomozÿ bog + ÿako tho ʃwathczą ÿʃze Swanthomir
ʃwym oczem trzÿdzeʃczÿ lath ÿtrzÿ
latha dzelnicza wʃtrzedzewe oktho
ra gÿ ʃdzÿch obʃzalowal aczʃʃo
nateÿ czaʃczÿ [Sdzÿ] macz ʃdzÿchowa
ʃedzala tam ʃedzala ʃwola [ʃ] oczą
ʃwathomirową


Testes nobilis Swanthomÿri de Strzedzewo contra Sdzÿchonem de ibidem: primus Mscisco de Skrzýpna, secundus Johannes Lygascz, tercius Martinus Sarna de Prusynowa, quartus Abraham de Glowczÿno, quintus Clemens de ibidem, sextus Dobeslaus de Strzedzewo.