Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 946
Corÿtha. Induccio nobilis Laurencii de Lathowicze contra Andream de Corÿtha: primus Nicolaus de Canszÿcze, secundus Mathias de Westrza, tercius Przedslaus de Chelstowa, quartus Andreas de Pothcocze, quintus Petrus de Lathowicze, sextus Czeslaus de Pothcocze. — Rotha:

ÿako thø ʃzathczą ÿako ÿan brath
rodzony wawrzÿnczow ʃzlathowicz
zlodzeÿʃzkego konÿą pana ...
... tako dobrego ÿako dzeʃʃancz
grzÿwen newÿodl wdom wawrzynczow
anÿgo tam trzydnÿ chowal anÿgo wʃÿth
ka mą