Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1426 Pisarz: 18 Numer roty: 945


yako czoʃʃzo wawrzÿnecz zawodl ooʃzm (grzýven)
[nawawrzÿczą] (nawanczancza) abýmuÿch nedopla
czÿl
thÿmu wÿaczanecz zaplaczÿl
anÿmuých [newÿnowath] ʃza zÿdow
podwaʃzal wýplaczycz